Cookiebeleid

Geüpdatet op 2021-02-25

1 – Inleiding

Het cookiebeleid, beschreven in dit document, is van toepassing op de website www.gestarelle.be (hierna “de website”). Het doel is om de gebruiker van de website (hierna “de gebruiker”) te informeren over de verwerking van cookies door de uitgever van de website – het bedrijf BIOCODEX BENELUX SA/NV (hierna “de uitgever”), de soorten cookies die worden gebruikt en hoe de gebruiker zich hiertegen kan verzetten.

2 – Algemene informatie

Wat is een cookie?

Een “cookie” is een tekstbestand dat op het apparaat van een gebruiker kan worden geplaatst tijdens het browsen op een website. Cookies zijn een belangrijk hulpmiddel waarmee organisaties een overzicht krijgen van de online activiteiten van hun gebruikers.

Werkingsprincipe: een cookie is over het algemeen klein van formaat en heeft een naam. De cookie wordt door de bezochte website naar de browser van de gebruiker verzonden. De browser bewaart het gedurende een bepaalde periode en keert het terug naar de website telkens wanneer er opnieuw verbinding wordt gemaakt. Cookies zijn in principe eenvoudig te zien en te verwijderen.

Cookies zijn zelf onschadelijk omdat ze geen uitvoerbare code bevatten. Ze vervullen belangrijke functies voor websites: ze kunnen worden gebruikt om een klantaccount-ID en navigatievoorkeuren op te slaan, navigatie mogelijk te maken voor statistische of reclamedoeleinden, enz.

Cookies kunnen echter voldoende gegevens opslaan om een gebruiker te identificeren zonder zijn of haar toestemming en kunnen in sommige gevallen worden gebruikt om profielen van individuen aan te maken. Daarom is het noodzakelijk dat het beheer van cookies wordt gecontroleerd in het kader van gegevensbescherming.

Soorten cookies

In het algemeen kunnen cookies onderverdeeld worden in drie verschillende categorieën: herkomst, looptijd en doel.

Herkomst

First-party cookies – Deze cookies worden direct door de bezochte website op de computer van de bezoeker geplaatst.

Third-party cookies – Deze cookies worden op de computer van de bezoeker geplaatst door een derde partij, zoals een adverteerder.

Looptijd

Sessiecookies – Deze cookies zijn tijdelijk en vervallen wanneer de browser sluit of aan het einde van het bezoek (sessie).

Permanente cookies – Deze categorie omvat alle cookies die op het apparaat van de bezoeker blijven totdat ze worden verwijderd. Ze kunnen handmatig of automatisch worden verwijderd (afhankelijk van de vervaldatum van de cookie of wanneer de browser is gesloten, indien zo geconfigureerd).

Doel

Strikt noodzakelijke cookies – Deze cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties in te schakelen, zoals paginanavigatie, toegang tot beveiligde delen van de site of het opslaan van items in een online winkelwagentje. De website kan daarom niet goed functioneren zonder deze cookies.

Voorkeurscookies (functionaliteitscookies) – Met deze cookies kan een website informatie bewaren die de manier van functioneren of de weergave van de site verandert, zoals de voorkeurstaal van de bezoeker of de regio waarin deze zich bevindt

Statistische cookies (prestatiecookies) – Deze cookies helpen de website-eigenaar door het verzamelen en communiceren van informatie om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de site, zoals de bezochte pagina’s en de gebruikte links. Het doel is om de website achteraf te verbeteren. Hoewel ze bedoeld zijn voor het gebruik van de website-eigenaar, kunnen deze cookies afkomstig zijn van externe organisaties die de bezoeker kunnen volgen voor marketingdoeleinden.

Marketingcookies – Deze cookies volgen de online activiteit van de gebruiker om adverteerders bijvoorbeeld te helpen relevantere advertenties weer te geven. Deze cookies kunnen deze informatie delen met andere organisaties of adverteerders. Dit zijn permanente cookies en bijna altijd van derden.

3 – Algemene bepalingen

Het beheer van cookies op de site is een verwerking van persoonsgegevens die door de Uitgever wordt geïmplementeerd. De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle cookies die op de site worden verwerkt, tenzij anders vermeld in de specifieke bepalingen.

Wettelijk kader

De Uitgever, als gegevensbeheerder, verklaart dat hij cookies op de website verwerkt in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016 / 679 van 27 april 2016 – Algemene verordening gegevensbescherming (hierna “de AVG”).

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder wordt als volgt geïdentificeerd:

BIOCODEX BENELUX, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een maatschappelijk kapitaal van, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 0401936623, met maatschappelijke zetel te Marie Curie Square 20, 1070 Anderlecht – België, vertegenwoordigd door de heer Pierre Toussaint, naar behoren gemachtigd in zijn hoedanigheid van CEO.

Betrokken personen

De verwerking betreft:

de gebruiker van de website;
het personeel van de Uitgever dat verantwoordelijk is voor het publiceren van inhoud en technisch beheer van de website;
het personeel van de betrokken dienstverleners.

Ontvangers van gegevens

Afhankelijk van hun respectieve behoeften zijn alle of een deel van de gegevens ontvangers:

de gebruiker van de website;
het personeel van de Uitgever dat verantwoordelijk is voor het publiceren van inhoud en technisch beheer van de website;
het personeel van de betrokken dienstverleners;
externe organisaties die gegevens uit cookies ontvangen.

Gegevens uit cookies, bedoeld voor derden, kunnen buiten de Europese Unie worden verzonden.

Gebruikersrechten met betrekking tot cookies

De website mag alleen cookies op het apparaat van de gebruiker opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking ervan. Voor het gebruik van andere soorten cookies is toestemming van de gebruiker vereist.

Instellingen webbrowser

De gebruiker kan het plaatsen van cookies op zijn apparaat voorkomen of bestaande cookies verwijderen door zijn of haar webbrowser dienovereenkomstig in te stellen. Om toegang te krijgen tot instructies over het beheren van cookies kan de gebruiker de helpsecties van zijn browser raadplegen.

Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies in de webbrowser storingen kan veroorzaken op de Website, evenals op andere websites.

Parameterinstelling op websiteniveau

Tijdens zijn eerste bezoek aan de Website moet de Gebruiker zijn keuzes kenbaar maken via een module van verklaring met betrekking tot cookies (hierna “de cookie-banner” genoemd), alvorens verder te gaan met navigeren op de Site. Cookies worden alleen opgeslagen als de gebruiker ze accepteert. Hij kan cookies globaal of per service accepteren of weigeren. Nadat de instellingen zijn gemaakt, kan de gebruiker zijn keuzes op elk moment wijzigen door de cookie-banner op te roepen.

Displaying the cookie banner

Wettelijke informatie

In overeenstemming met de AVG kan de Gebruiker, op de gegevens die op hem betrekking hebben en zijn identiteit bewijzen, een recht van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet uitoefenen bij de Data Protection Officer (DPO) van Biocodex (alleen in het Frans of Engels ) per e-mail (dpo@biocodex.com) of per post (DPO BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILLY, Frankrijk); de Gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (de GBA in België – https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Beveiliging van persoonlijke gegevens

De Uitgever neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te waarborgen en heeft met name tot doel te voorkomen dat deze worden vervormd of beschadigd, of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

De uitgever gebruikt het https-protocol op de website. Met dit beveiligingsmechanisme kan de gebruiker de identiteit verifiëren van de website die hij of zij bezoekt, dankzij een authenticatiecertificaat dat is uitgegeven door een derde partij die bekend staat om zijn betrouwbaarheid. Het maakt het ook mogelijk om de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens die door de gebruiker worden verzonden, zoals informatie van cookies die naar derden worden verzonden, te garanderen.

4 – Specifieke bepalingen

De volgende bepalingen beschrijven de cookies die door de website worden gebruikt. Voor cookies van derden is dit detail beschikbaar via de cookiebanner.

First-party cookies

Doel

De Uitgever gebruikt interne cookies die nodig zijn voor de werking van de website.

Wettelijke basis

De verwerking is in overeenstemming met de legitieme belangen die de Uitgever nastreeft in zijn relatie met de gebruiker.

Details van cookies

Cookie name

Function

Duration

_icl_current_language

Onthouden van voorkeurstaal

1 dag

tartaucitron

Opslaan van cookietoestemmingskeuzes

1 jaar

Deze cookies zorgen ervoor dat de site naar behoren functioneert. De gebruiker kan ze verwijderen, bijvoorbeeld door de instellingen van zijn browser met betrekking tot cookies te gebruiken, maar zijn ervaring op de site kan worden verslechterd, evenals op andere websites

Cookies van derden (Third-party cookies)

Doel

L’Editeur se sert de cookies tiers dans le but d’améliorer le Site et l’expérience de l’Utilisateur.

Wettelijke basis

De Uitgever gebruikt cookies van derden om de website en de gebruikerservaring te verbeteren.

Functionaliteiten met behulp van cookies

Meting van sitebezoekers (Google Analytics)
Sharing buttons (Facebook, Instagram, Youtube)
Marketinganalyse (Google Tag Manager, Facebook Pixel)

De gebruiker kan via de cookiebanner gedetailleerde informatie verkrijgen over de cookies van derden die op de website worden gebruikt.